Tandeftersyn

Vi anbefalder, at du hver sjette måned får foretaget et tandeftersyn.

Har du mange kariesangreb, eller hvis tandkødets tilstand er dårlig, bør du dog få undersøgt tænderne oftere.

På den måde kan vi opdage begyndende tandskader, inden de udvikler sig og vi sætter ind med en forebyggende behandling.

Ring til vores klinikassistent Susanne for at aftale en tid til eftersyn.